Д-р БЕРГМАНС

Роден на  8-ми август 1960. Женен с 4 деца. През 1983 завършва Дентално училище в Брюксел. Основател и Президент на първото ендодонтско общество в страната. Сертифициран член на Европейското Ендодонтско общество.

Почетен член на Българското Ендодонтско общество.Акредитиран национален и международен лектор по Ендодонтия.Практикуващ ендодонтист в собствена практика в Брюксел,  Белгия.

Още първата лекция и практически курс се превръщат в сензацията на годината. От тогава всеки негов курс или семинар предизвикват небивал интерес, както сред стоматолозите, които вече са го слушали, така и сред новозавършващите.

Обичта между д-р Бергманс  и българските му колеги е взаимна. Ако бъде направена класация за любим чуждестранен  лектор по ендодонтия, то това без съмнение ще е той.

  • За общопрактикуващи лекари по дентална медицина
  • За лекари по дентална медицина с интереси в областта на ендодонтията и имплантологията
  • За завършващи студенти, докторанти и специализанти
  • 3-тата лекция е предназначениа за лекари по дентална медицина от най.малкото населено място до най-голямото. Проблемите навсякъде са еднакви, колкото и да не искате да повярвате в това.
  • За дентални асистенти
  • За мениджъри на дентални практики

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *